Ngọn cơ 3 băng Adam X2 Double Jointed: 68.5 cm / 12mm

190,83 €
In Stock (3) In Stock (3)
SKU
F.ADA.X2.6812
Mua hàng và nhận được 19 K points
Đây là ngọn cơ 3 băng dành cho dòng cơ carom Adam X2 Double Jointed.
Mua hàng và nhận được 19 K points

Adam 3-Cushion X2 Double Jointed Shaft :
• Maple shaft
• Adam Patented X2 Joint System
• Tip diameter: 12 mm
• Length: 68.5 cm
• Moori tip
• Cerocite ferrule
• Approximate weight 120 gr

Mua hàng và nhận được 19 K points
Thêm thông tin
Manufacturer Adam
Warranty 2 Years Warranty
Cue Type Shaft
Cue Joint Adam Double Joint
Cue Tip Moori
Shaft Taper Custom
Shaft length 68.5 cm
Tip Diameter 12 mm
Viết nhận xét của riêng bạn
Bạn đang đánh giá:Ngọn cơ 3 băng Adam X2 Double Jointed: 68.5 cm / 12mm
Xếp hạng của bạn

More from this brand

Upsell products

© 2005-2022 Kozoom Store. All Rights Reserved.