Ngọn cơ 3 băng Adam X2 Double Jointed: 68.5 cm / 11mm

182,50 €
In Stock (2) In Stock (2)
SKU
F.ADA.X2.6811
Mua hàng và nhận được 18 K points
Đây là ngọn cơ 3 băng dành cho dòng cơ carom Adam X2 Double Jointed.
Mua hàng và nhận được 18 K points

Adam X2 Double Jointed Shaft :
• Maple shaft
• Adam Patented X2 Joint System
• Tip diameter: 11 mm
• Length: 68.5 cm
• Moori tip
• Cerocite ferrule
• Approximate weight 120 gr

Mua hàng và nhận được 18 K points
Thêm thông tin
Manufacturer Adam
Warranty 2 Years Warranty
Cue Type Shaft
Cue Joint Adam Double Joint
Cue Tip Moori
Shaft Taper Custom
Shaft length 68.5 cm
Tip Diameter 11 mm
Viết nhận xét của riêng bạn
Bạn đang đánh giá:Ngọn cơ 3 băng Adam X2 Double Jointed: 68.5 cm / 11mm
Xếp hạng của bạn

More from this brand

Upsell products

© 2005-2022 Kozoom Store. All Rights Reserved.