Bộ bi Super Aramith 5-Ball - 61.7 mm

Xếp hạng:
100 % of 100
126,67 €
In Stock (4) In Stock (4)
SKU
BC.SAL.5BAL
Mua hàng và nhận được 10 K points

5-Ball là trò chơi Carom mới được phát triển bởi Saluc / Aramith và Liên đoàn Bida Hà Lan (KNBB). Bộ bóng bida gồm 5 bi Aramith đã được phát triển đặc biệt để giới thiệu môn carom cho thế hệ trẻ. Bộ 5 bóng là một trò chơi nhiệt tình và năng động, có thể dễ dàng hòa nhập cho người mới bắt đầu và không quá thử thách cho người chơi có kinh nghiệm. Bộ này bao gồm 5 quả bóng bi-a Carom (kích thước chuẩn) và thực tế là chúng được đánh số là sự mới lạ mà tất cả người chơi đang mong đợi.

Mua hàng và nhận được 10 K points

Rules of the 5-Ball Game:

INTRODUCTION
The 5-Ball game is played with 5 balls and in rounds. In advance, make an agreement on the number of rounds to play and on an odd number of points per round (e.g. 51, 101, 151 points). As per the game of Darts, the players play by turns. The player scores and deducts the result from the number of points agreed, and subsequently from the last points obtained. The first player having 0 (not below) wins the round. The next round restarts with the same agreed number of points.

SCORING
The balls are numbered and the number on the ball represents its value (green ball= 1 point, red ball= 2 points, white ball/yellow ball= 4 points, blue ball= 6 points). The cue ball of the player must hit at least two different balls (could also be the opponent's cue ball) to score. The values of the hit balls are added, getting the score per shot. The cue ball of the player has no value.

STARTING THE GAME
The balls are put on the table as per above drawing to start the game. The red ball is on the top spot, the blue ball on the middle spot, the green ball on the bottom spot with the white ball on the right and the yellow ball on the left. The players decide by toss who starts the game. The first player plays with the white ball, the opponent with the yellow one. Each player keeps his cue ball throughout the game. To start the game the player must hit the red ball first. For the next shot the player may choose any ball to hit. In case the start failed, there are no winner points and the balls remain in the same position and the opponent plays. The score per shot is the sum of the value of the different balls hit by the player's cue ball. If the same ball is hit twice or more by the player's cue ball, the value of the hit ball is only taken once into account. The cue ball of the player has no value

EXAMPLE: the player plays with the WHITE ball. He hits the RED ball (2) and the YELLOW ball (4). SCORE = 6 points. This is a VALID score that can be deducted from the total of the player.

END OF THE GAME
To win the round the player must reach 0 (not below). If the player makes more points than necessary, the score is not validated and there are no points deducted.

EXAMPLE: a player must make 5 points to reach 0. He hits the BLUE ball (6) and the RED ball (2). SCORE = 8 points. The score is not valid because he has made more points than necessary. The player keeps his 5 remaining points and the opponent plays.


BEWARE OF REMAINING POINTS 1, 2 & 4 AND BALLS OFF TABLE It is not possible to win a round IF the player's remaining points are 1, 2 or 4 points, because in the next shot he must hit minimum 2 balls. So, the player keeps his number of points (he does not score) and the opponent plays.
EXAMPLE: a player must make 9 points to reach 0. He hits the YELLOW ball (4) and the GREEN ball (1). SCORE = 5 points. The player still has to make 4 points. By the next shot he cannot reach 0 because it is not possible to make 4 points by hitting two balls. In this case the player keeps his number of points (9) and the opponent plays. If a ball falls off the table, the shot is not valid and the ball is put back on its initial spot (see drawing). If that place is blocked by another ball, then the ball is placed on the first available initial spot (sequence to keep: white or yellow, green, blue or red)

Enjoy the game!

Mua hàng và nhận được 10 K points
Thêm thông tin
Manufacturer Aramith
Viết nhận xét của riêng bạn
Bạn đang đánh giá:Bộ bi Super Aramith 5-Ball - 61.7 mm
Xếp hạng của bạn

More from this brand

© 2005-2022 Kozoom Store. All Rights Reserved.